Stimaţi colegi formatori,vă invit ca în cadrul acestei reviste să vă manifestaţi profesionalismul şi să împărtăşiţi din experienţa domniilor voastre şi altor colegi mai tineri în ale meseriei.
PARTENERIATUL PENTRU CALITATE ŞI CONCURENŢA CORECTĂ
În această săptămână a avut loc la Galaţi prima întâlnire între două şcoli unde s-au pus bazele unui parteneriat pentru calitate şi concurenţa corectă.
Este prima întâlnire de acest gen care are ca scop întărirea poziţiei şcolilor de şoferi mici şi mijlocii şi de ridicare a standardelor de calitate.
Elementul esenţial al discuţiilor a fost constituit din faptul că cei prezenţi nu îşi doresc eliminarea concurenţei ci găsirea de metode prin care să se îmbunătăţească calitatea procesului educaţional,metode de eficientizare a activităţii şcolilor de şoferi,metode de reducere a actului birocratic în favoarea şi beneficiul exclusiv al procesului de învăţământ.
S-au lăsat la o parte prejudecăţile şi orgoliile personale,s-au uitat vechile anemozităţi şi s-a trecut la dialog.
Invităm şcolile de şoferi care cred că se regăsesc în acest parteneriat să colaboreze pentru câştigul şi bunăstarea comună.
E LOC SUB SOARE PENTRU TOATĂ LUMEA !

De ce barbatii cu BMW-uri au succes la femei???
E foarte simplu, ele citesc: BE MY WIFE!!!!
 

Titlul paginii web

 
 

PERMISUL CATEGORIA "A" ŞI SUBCATEGORIA "A1"

Pentru obţinerea permisului la categoriile A şi A1 se vor susţine două circuite în poligon

Conform procedurii de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, din 15 martie 2010, candidaţii pentru categoriile A şi A1 (motociclete) vor susţine două circuite în poligon, pentru testarea stăpânirii motocicletei în condiţii dinamice.

La 19 ianuarie a.c., a intrat în vigoare Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.4 din 08.01.2010 pentru modificarea si completarea Ordinului M.A.I. nr.1497/2006 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, o dată cu publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României nr.43, Partea I, din 19.01.a.c.

Ordinul transpune prevederi ale Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), care vizează eliberarea permisului de conducere solicitanţilor care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul statului membru sau pot dovedi că urmează studii pe teritoriul statului membru respectiv de cel puţin 6 luni.

Totodată, se statuează cerinţele minime privind conţinutul probei teoretice pentru toate tipurile de vehicule, precum şi aptitudinile şi comportamentul ce urmează a fi verificate în cadrul probei practice a examenului auto, în acest context procedându-se şi la revizuirea anexei la testul de examen unde sunt consemnate manevrele obligatorii şi speciale corespunzătoare grupelor specifice de categorii ale permisului de conducere, inclusiv categoriile naţionale Tr, Tv şi Tb.

Elementele principale de noutate se referă, însă, la modificarea probei practice susţinută în poligon de candidaţii la examenul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile A şi A1 (motociclete). Astfel, noua procedură de examen care se va pune în aplicare începând cu 15 martie a.c., stabileşte susţinerea a două circuite în poligon care permit şi evaluarea aptitudinilor de stăpânire şi manevrare a motocicletei în condiţii dinamice, la viteze cuprinse între 30 şi 50 km/h.

Noul ordin transpune şi o serie de măsuri adoptate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor în cursul anului 2009, precum publicarea pe Internet a fondului de întrebări utilizat la examinarea la proba teoretică, introducerea posibilităţii programării candidaţilor la primul examen de către şcolile de conducători auto autorizate printr-un portal informatic şi crearea de oportunităţi pentru supravegherea modului de desfăşurare a probei practice a examenului auto prin intermediul unor mijloace tehnice.

Textul integral al OMAI nr.4/2010 pentru modificarea şi completarea OMAI nr.1497/2006 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere se găseşte pe site-ul MAI, în secţiunea INFORMAŢIE LEGISLATIVĂ-EXAMINARE PC.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one